Höns

Höns


Här hittar du mina hönsraser. Jag har valt dessa höns för att jag tycker om deras speciella egenskaper

och att de alla är väl värda att bevara till eftervärlden.


En del av raserna är vanligt förekommande och andra finns det inte så många uppfödare av här i Sverige.

Hela tiden försöker jag att komma framåt i mitt avelsarbete, så att de håller sig "rastypiska". Jag har inga

blandraser utan håller alla raser var för sig.